Az első Nemzeti Tanácsadó Testületi ülés Horvátországban

2019 április 15-én a Zágrábi Egyetem Építőmérnöki karán került sor az első Nemzeti Tanácsadó Testületi ülésre a BIMzeED projekt kapcsán. A Testület (megalakítva minden partnerországban) csatolt partnerként fog működni és ezáltal jelentősen hozzájárul a projekt kitűzött eredményeinek eléréséhez megszilárdítva az érdekeltekkel való együttműködést.

„Büszkék vagyunk, hogy körünkben üdvözölhetjük Horvátország vezető szakértőit a közel nulla energiigényű épületek (nZEB) és a Building Information Modelling (BIM) terén“ , kezdte köszöntőjét Srecko Vrcek a REGEA (North-West Croatia Regional Energy Agency) projektvezetője. Az ülésen 40 személy vett részt az építőipar különböző területeinek képviseletében, úgy mint állami és helyi döntéshozó szervezetek, kutató és oktató intézmények, tervezők, kivitelezők, szakmai szervezetek, valamint gyártó és forgalmazó cégek.

Bojan Milovanovic (Zágrábi Egyetem, Építőmérnöki kar) a projektet bemutató prezentációját követően Srecko Vrcek ismertette a Nemzeti Tanácsadó Testület szerepét a projekt megvalósításában. A jelenlévőknek átadtak egy kérdőívet, amelynek kitöltésével a későbbiekben hasznos információkhoz juthatnak a projekt kapcsán. A prezentációkat követően a résztvevők között hasznos és informatív eszmecserére került sor az nZEB és BIM alkalmazása terén.

Az ülés végén megállapítható volt, hogy minden résztvevő egyetértett abban, hogy a BIM számtalan előnnyel jár az építőipar számára. Ahhoz, hogy ezek a témák előtérbe kerüljenek mindenképpen fontos bevezetni őket az oktatási rendszerbe, amely a későbbiek során hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövő szakértői megfelelő kompetenciákra tegyenek szert az építőipari piacon.

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Community

©2019 BIMZeED Adatvédelmi Szabályzat Általános Szerződési Feltételek