Dokumenti

Svi rezultati projekta BIMzeED, projektni alati, dokumenti te predstojeće edukacije (treninzi) biti će objavljeni ovdje. Pristup portalu za e-učenje biti će dostupan ovdje.