Promotivni Materijali

BIMzeED brošure

Pročitajte brošuru BIMzeED projekta.

Pogledajte poster BIMzeED projekta.

Pogledajte baner BIMzeED projekta.

Pogledajte predložak za društvene mreže BIMzeED projekta.