Postoje li održivi i/ili neodrživi materijali?

U sklopu modula GBRPO DIGITAL 2020 edukacije pod nazivom: „Održivi resursi“ održanog 15. listopada 2020. Godine pokušao se dati odgovor na pitanje “ Postoje li održivi i/ili neodrživi materijali?”. Na virtualnoj edukaciji sudjelovali su Sandro Vlačić, dipl. ing. građ., Ytong porobeton d.o.o., Doc.dr.sc. Bojan Milovanović, dipl.ing.građ. (mag.ing.aedif.), Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet i Julija Škoro, dipl. oec. Holcim Hrvatska.

Temu „Održivi građevni proizvodi“ predstavio je Bojan Milovanović sa Sveučilišta u Zagrebu Građevinski fakultet. Predstavljeni su aktualni trendovi glede globalnog korištenja resursa materijala, energije i produktivnosti. Osim podataka vezanih uz potrošnju pojedinog materijala u svijetu, detaljnije dani kriteriji za ekološku prihvatljivost materijala koji uključuju da materijali imaju najmanji mogući utjecaj na okoliš, da troše malo energije, da ih je moguće reciklirati, da su proizvedeni u blizini, da su energetski učinkoviti, da su dugotrajni i da proizvode minimalne količine otpada, da imaju dobar društveni utjecaj te da su financijski prihvatljivi. Dodatno, detaljno su prikazani primjeri zelene gradnje iz prakse.

Edukacija je okupila 40ak sudionika raznih struka, većinom arhitekata i inženjera građevinarstva.

Više o samoj edukaciji može se naći ovdje: http://www.gbccroatia.org/clanci/postoje-li-odrzivi-i-ili-neodrzivi-materijali/509/en.html

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Community

©2019 BIMZeED Pravila privatnosti Opći uvjeti