Pilotiranje u Hrvatskoj

Projektni tim Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uspješno je završio pilotiranje odabranih nastavnih jedinica u siječnju 2021. godine na što je izrazito ponosan. Razvijene nastavne jedinice LU1 i LU3 predstavljene su studentima gdje su studenti stekli osnovne informacije o BIM-u i NZEB-u kroz LU1, a zatim su kroz projektni rad koristili BIM za projektiranje nZEB.

Studenti su koristili Moodle platformu na asinkroni način, uz samo osnovne upute trenera. Slijedili su Moodle strukturu i uspjeli je dovršiti.

Tijekom pilotske obuke korištena je preporučena metodologija projektantskog razmišljanja koja potiče studente da pronađu najoriginalnije rješenje stvarnog problema koje je dao trener, a za koji studenti moraju analizirati situaciju, utvrditi hipoteze i predvidjeti moguće utjecaje akcija.

Pilot obuku je pohađalo ukupno 35 studenata visokog učilišta, od toga 24 studenta 1. godine i 11 studenata 2. godine diplomskog studija Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svi su ovi studenti bili potpuni početnici u BIM-u i u nZEB-u. Unatoč tome na kraju tečaja uspjeli su stvoriti mali BIM model i provesti potrebne higrotermalne analize.

Povratne informacije studenata su pozitivne na obje nastavne jedinice (i za LU 1 i za LU3). Unatoč početnim sitnim problemima, što je i očekivano jer se radi o prvom pilotiranju, studenti su uspjeli proći tečajeve i ispuniti potrebne zadatke prateći razvijene materijale za obuku. Sljedećih mjeseci Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu planira organizirati besplatne tečajeve namijenjene djelatnicima malih i srednjih poduzeća i u strukovnim školama. Na ovim tečajevima, BIMzeED treneri usredotočit će se na širenje i jačanje upotrebe BIM-a, tijekom cijelog životnog ciklusa zgrade, omogućujući tako učinkovitu i djelotvornu realizaciju nZEB-a, uključujući osiguranje kvalitete.

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Community

©2019 BIMZeED Pravila privatnosti Opći uvjeti