Obrazovna platforma za trenere

Postanite BIMzeED trener!

U sklopu BIMzeED projekta izrađen je program Trening trenera (engl. Train the Trainer) za svakog profesionalca zainteresiranog da bude trener/ica.

Nakon što završite program, kvalificirani ste za pilotiranje BIMzeED jedinica za učenje, odnosno daljnju obuku učenika /studenata.

TRENING TRENERA

Da li radite u visokoškolskoj i/ili strukovnoj ustanovi ili privatnoj tvrtki u području BIM-a i nZEB-a?

Želite li postati BIMzeED trener/ica?

Ako da, naša besplatna edukacija TRENING TRENERA je za Vas.

Registrirajte se ovdje za edukaciju TRENING TRENERA.

Tokom registracije odaberite profil zanimanja/profesije koji Vas najbolje opisuje.

Ako je Vaša prijava bila uspješna, e-poštom ćete dobiti sve informacije za pristup i dovršetak programa edukacije.

Jednom kada uspješno završite program edukacije, postajete BIMzeED trener/ica, te imate mogućnost korištenja BIMzeED nastavnih jedinica za učenje, kao i mogućnost uključenja u fazu pilotiranja. Više informacija o PILOTIRANJU potražite ovdje.

Jeste li već registrirani?

Prijavite se ovdje.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara, obratite se na mail vkelemen@emi.hu

U nastavku su dana detaljna uputstva.

Registrirajte se ovdje za program TRENING TRENERA

Kako postati trener/ica?

Prvi korak

Registrirajte se ovdje za TRENING TRENERA.
Tokom registracije odaberite profil zanimanja/profesije koji Vas najbolje opisuje.

Drugi korak

Član BIMzeED projekta provjeriti će Vašu prijavu.

Treći korak

Bit ćete obaviješteni putem maila ako je vaša prijava uspjela.

Četvrti korak

Nakon uspješne prijave, slobodno možete krenuti sa edukacijom TRENING TRENERA.

Peti korak

Nakon što uspješno završite edukaciju TRENING TRENERA, dobit ćete pristup svim sadržajima i materijalima BIMzeED nastavnih jedinice za učenje. Sada ste BIMzeED trener/ica. Kao BIMzeED trener/ica imate mogućnost korištenja BIMzeED nastavnih jedinica za učenje. Informacije o PILOTIRANJU potražite ovdje.

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Community

©2019 BIMZeED Pravila privatnosti Opći uvjeti