Obrazovanje U BIM-U I NZEB-U Za Povecanje Kvalitete Zgrada

Zgrade imaju središnju ulogu u energetskoj tranziciji EU-a budući da su odgovorne za oko 40 % potrošnje primarne energije u EU-u i oko 36 % emisije CO2 povezane s energijom, a istovremeno oko 75 % građevinskog fonda energetski je neučinkovito. Kako se sve države članice EU pripremaju za obveznu primjenu standarda zgrade gotovo nulte energije (NZEB) od 2021. godine, jasno je da na razini EU postoje izazovi vezani uz nedostatak vještina znanja i kompetencija u području NZEB-a. S druge strane, Informacijsko modeliranje građevina (BIM) preuzima središnje mjesto u digitalnoj transformaciji građevinske industrije, jer služi kao ključna softverska platforma za integrirano projektiranje, modeliranje, planiranje i suradnju, a na taj način „svim dionicima osigurava digitalni prikaz zgrade karakteristikama u njezinom cjelokupnom životnom ciklusu”. Usvajanje BIM-a je sporo, usprkos brojnim prednostima. Projektne i inženjerske tvrtke bile su među prvim koje su prihvatile BIM, a slijede izvođačke tvrtke. BIM ima velik potencijal za transformiranje korištenja i održavanja (O&M), ali usvajanje BIM-a od upravitelja zgradama je sporo, velikim dijelom zato što se netočno doživljava kao čisto dizajnerska aplikacija. Vladine politike i inicijative kojima se želi potaknuti provedba BIM-a trebaju biti sveobuhvatne, uključujući javne nabave, obrazovanje i razvoj kao i normizaciju. Rad ima za cilj identificirati trenutne i predviđene potrebe, nedostatke, prepreke i obuku u području BIM-a i NZEB-a unutar građevinskog sektora u svim zemljama partnerima ERASMUS+ projekta BIMzeED.

Rad je objavljen u sklopu 21.-og Međunarodnog simpozija o kvaliteti „KVALITETA –JUČER, DANAS, SUTRA“, te se može naći na slijedećem linku: http://hdmk.hr/papers_2020/hdmk_2020_32.pdf

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Community

©2019 BIMZeED Pravila privatnosti Opći uvjeti