E-Platforma

Svi BIMzeED alati bit će objavljeni ovdje nakon što budu dostupni.

Ovdje će biti dostupan i pristup portalu za e-učenje.

Moodle stranica