Informacije o edukaciji


Studenti / učenici Trener/ica

U nastavku pronađite preporučeni nastavne jedinice za određene profesije.

Zanimanje/Profesija Preporuka nastavnih jedinica za učenje
Majstori  LU1, LU2, LU5
Arhitekt LU1, LU3, LU4, LU6, LU7, LU8, LU9, LU10, LU12
Voditelj gradilišta LU1, LU3, LU4, LU6, LU7, LU8
Građevinski radnici LU1, LU2, LU5
Konzultant LU1, LU3, LU4, LU6, LU7, LU8, LU9, LU10, LU11, LU12
Obrtnički radnici LU1, LU2, LU5
Inženjer LU1, LU3, LU4, LU6, LU7, LU8, LU9, LU10, LU12
Facility manager LU1, LU10, LU11, LU12
Voditelji projekata LU1, LU3, LU4, LU6, LU7, LU8, LU9, LU10, LU12
Izrađivači troškovnika LU1, LU6, LU7
Inženjeri gradilišta LU1, LU6, LU7
Nadzorni inženjer LU1, LU6, LU7
Specijalist u zelenoj gradnji LU1, LU3, LU4, LU6, LU7, LU8, LU9, LU10, LU11, LU12
Specijalizirani radnik LU1, LU2, LU5
Tehničari LU1, LU5, LU11

 

Kratki opis nastavnih jedinica edukacije možete naći ispod.

LU1: BIM suradnja za postizanje NZEB-a

Sljedeća nastavna jedinica pruža alate i znanje potrebno svim članovima projektnog tima za stvaranje i primjenu BIM radnog procesa. U tu svrhu će se podučavati uloge i odgovornosti različitih članova građevinskog tima, kao i potrebni dokumenti i propisi koje treba uzeti u obzir za primjenu BIM metodologije. BEP, BIM Plan upravljanja, izjava o zahtjevima ili izjava o radu neke su od tema kojima ćemo se baviti na inovativan način.

 

LU2: BIM i NZEB za radnike

Sljedeća nastavna jedinica namijenjena je informiranju radnika o BIM metodologiji koja je korištena tijekom projektiranja zgrade, a na taj način ne samo da je proces ubrzan, već postoji svijest o sprečavanju i predviđanju rješenja. Iz tog razloga, digitalna komunikacija pomoću BIM alata na gradilištu između projektnog tima i tima zaduženog za izgradnju je neophodna. Poznavanje nZEB-a pomoći će vam da prepoznate parametre na koje bi trebalo obratiti više pažnje i učinkovito ih provoditi.

 

LU3: Realizacija i početak korištenja NZEB-a: Ovojnica zgrade i Zrakonepropusnost

Sljedeća nastavna jedinica usmjerena je na stvaranje BIM objekata pogodnih za projektiranje nZEB-a i njihovu ispravnu upotrebu unutar BIM modela. Stoga će se proučavati principi i parametri koji utječu na ovojnicu zgrade i zrakonepropusnost, kontrola kvalitete koja jamči postizanje NZEB-a, kao i najbolje prakse. Sve to uz aktivnu i inovativnu metodologiju, zahvaljujući digitalnim alatima koji pružaju veću jednostavnost primjene projektantskih rješenja.

 

LU4: Realizacija i početak korištenja NZEB-a: Tehnički sustavi zgrade i Pametne tehnologije

Sljedeća nastavna jedinica usmjerena je na stvaranje BIM objekata pogodnih za projektiranje nZEB-a i njihovu ispravnu upotrebu unutar BIM modela. Stoga će se proučavati principi i parametri koji utječu na tehničke sustave zgrade i pametne tehnologije, kontrola kvalitete koja jamči postizanje NZEB a, kao i najbolje prakse u tom području. Sve to uz aktivnu i inovativnu metodologiju, zahvaljujući digitalnim alatima koji pružaju veću jednostavnost u primjeni rješenja u projektiranju.

LU5: Realizacija i početak korištenja NZEB-a: Kontrola kvalitete

Sljedeća nastavna jedinica usredotočena je na osiguranje kvalitete parametara koji osiguravaju ostvarenje NZEB a, poput sustava za proizvodnju energije i konstruktivnih elemenata zgrade, a sve koristeći BIM metodologiju kao komunikacijski alat.

 

 

LU6: Korištenje BIM Modela tijekom građenja

Sljedeća nastavna jedinica usredotočena je na mogućnosti korištenja koje BIM modeli pružaju za optimizaciju tijekom izgradnje i izradu digitalnog modela blizanca (digital twin). Na inovativan način će se objasniti rješenja za sukobe (eng. clashes) različitih disciplina i inženjerskih proračuna pomoću BIM modela. Isto tako, poseban će naglasak biti stavljen na aktivnu metodologiju rada usmjerenu na predviđanje i rješavanje problema.

 

LU7: Korištenje BIM Modela za specifikaciju i kvantifikaciju

Sljedeća nastavna jedinica namijenjena je iskorištavanju podataka iz BIodela s obzirom na vrijeme (4D) (planiranje izgradnje, upravljanje zadacima…), troškove (5D) (budžetiranje, ekonomičnost…) i aspekte okoliša (6D) (iskaz materijala, LCA …)

 

 

LU8: Standardizacija BIM Modela za projektiranje NZEB-a

Sljedeća nastavna jedinica temelji se na standardiziranju strukture BIM modela, temeljeno na europskim propisima i nacionalnim zahtjevima za projektiranje i postizanje nZEB-a. Također će se proučiti potrebna dokumentacija za validaciju nZEB i na taj način optimizirati tijek rada.

 

 

LU9: Energetski model zgrade (Building energy model – BEM) – Izrada i Izvoz Modela

Sljedeća nastavna jedinica naučit će Vas kako razviti energetski model zgrade (eng. Building energy model – BEM) i kako on utječe na projektiranje nZEB zgrada. BEM daje prednosti području termotehničkih sustava i energetske učinkovitosti. Objasniti će se svojstva i funkcionalnosti izvoza kako bi se omogučilo isporučivanje BEM modela alatu za simulaciju energije. S obzirom na znanje stečeno na ovoj izobrazbi ubrzati ćete svoj rad, biti u stanju predvidjeti buduće potrebe i ponašanje zgrade te pružiti adekvatno rješenje.

LU10: Simulacija potrošnje energije korištenjem BIM alata

Sljedeća nastavna jedinica usredotočena je na analizu i interpretaciju energetskog modela zgrade (BEM-a). Kako bi se zajamčila ekonomska održivost i pružila rješenja, napredno znanje iz analize BEM-a neophodno je u prvim koracima procesa projektiranja građevine. Aspekti i parametri koji određuju neku zgradu kao nZEB proučit će se i analizirati kako bi se osiguralo postizanje nZEB-a prije izgradnje. Sprečavanje i predviđanje budućih problema ubrzat će vaš rad kao i rad svih uključenih sudionika projekta.

LU11: Upravljanje zgradom gotovo nulte energije

Sljedeća nastavna jedinica pruža vam znanje za poboljšanje učinkovitosti tijekom upravljanja zgradama. Prevencija i predviđanje budućih problema ili predviđanje utjecaja poboljšanja kao i dokumentiranje istih u digitalnom komunikacijskom sustavu između projektnog tima i tima za upravljanje zgradom je ključno. Ova nastavna jedinica pružit će vam znanje za razumijevanje parametara zgrade koje treba uzeti u obzir kako bi se zajamčila njezina kvalifikacija kao nZEB zgrade tijekom njezine upotrebe, poput načina i vremena korištenja prostora, promjena klimatskih uvjeta, itd.

LU12: BIM u softveru za upravljanje zgradama (CMMS)

Sljedeća nastavna jedinica usredotočena je na klasifikaciju BIM objekata, strukturu podataka i generiranje modela kako bi se stvorio ispravan BIM model za sustave upravljanja zgradama. Ova će se jedinica usredotočiti na standarde kao što su COBie i dokumente najbolje prakse.

Softver za upravljanje zgradama (CMMS) s podrškom BIM modela je ključan za ubrzavanje hitnih intervencija i komunikaciju problema drugim sudionicima projekta (projektantima, izvođačima) jer detaljno opisuju smještaj i situaciju u zgradi.

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Community

©2019 BIMZeED Pravila privatnosti Opći uvjeti