BIMalliance – Savez BIMcerta, BIMplementa, Net-UBIEP i BIMEET projekata

Četiri Horizon 2020 projekta: BIMcert, BIMplement, Net-UBIEP i BIMEET surađuju pod nazivom BIMalliance kako bi istražili područja uzajamne koristi i prilika i kako bi smanjili energetski otisak zgrade.

Glavni ciljevi BIMalliance-a su:

  • Energetski ciljevi i ušteda energije – određivanje položaja BIM-a u strateškim planovima Europske unije nakon 2020. godine. Ispitivanje područja koordinacije i podrške inicijativama, istraživanja i inovacije, te pronalaženje potencijalnih izvora financiranja inicijativa.
  • Diseminacija i komunikacija – uspostavljanje zajedničke platforme za komunikaciju i suradnju projekata kako bi se omogućilo bolje informiranje i proširilo sudjelovanje dionika projekata.
  • Akreditacija i certificiranje – korištenje baza podataka: pokretanje zajedničke paneuropske sheme certificiranja vještina vezanih uz BIM i energetsku učinkovitost u AEC industriji (potpisan memorandum o razumijevanju s buildingSMART).
  • Korištenje stečenih rezultata – priprema I širenje ankete radi procjene napretka razine zrelosti BIM-a, te njegovo prihvaćanje kao rezultat aktivnosti na projektima; razviti zajedničko izvješće s smjernicama za buduću upotrebu.

Buduće mogućnosti suradnje

Ova suradnja omogućuje svim partnerima u BIMalliance Savezu dijeljenje materijala, modula i materijala za učenje. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (UZ-FCE) jedan je od partnera projekta BIMzeED i izvorni je član BIMalliance-a.

S druge strane, Catalonia Institute of Construction Technology (IteC) član je španjolskog BuildingSmart-a (https://en.itec.cat/services/bim/) pridružio se BIMalliance-u kako bi razvio svoju digitalnu biblioteku BIM materijala (https://metabase.itec.cat/bim/ca/filter?src=butBim) i BIM standarda (https://ecobject.com/).

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Community

©2019 BIMZeED Pravila privatnosti Opći uvjeti