21. međunarodni simpozij o kvaliteti

Predstavnica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. Nina Štirmer prisustvovala je na 21.-om Međunarodnom simpoziju o kvaliteti „KVALITETA –JUČER, DANAS, SUTRA“ prezentacijom „OBRAZOVANJE U BIM-U I NZEB-U ZA POVEĆANJE KVALITETE ZGRADA“.

U sklopu prezentacije prikazani su trenutne i predviđene potrebe, nedostatke, prepreke i obuku u području BIM-a i NZEB-a unutar građevinskog sektora u svim zemljama partnerima ERASMUS+ projekta BIMzeED.

Rad se može naći na slijedećem linku: http://hdmk.hr/papers_2020/hdmk_2020_32.pdf