BIM and nZEB – vrijeme je da se reagira odmah!

U sklopu projekta Net-UBIEP (Mreža za korištenje BIM-a za povećanje energetske učinkovitosti zgrada) napravljeno je anketa među ključnim dionicima (javna uprava, projektanti, izvođači, nadzorni inženjeri, tehničari, vlasnike i upravitelje zgrada) za ocjenu implementacije informacijskog modeliranja zgrada (BIM) kao alata i procesa za primjenu u području energetske učinkovitosti, a sve kako bi se razumjela trenutna upotreba BIM-a, prednosti korištenja BIM-a, prepreke za korištenje BIM-a kao i njegovu moguću buduću uporabu.

Prema rezultatima ankete, BIM je nužan za budućnost projektiranja zgrada gotovo nulte energije! Također je nužno povećanje kompetencija svih sudionika koji su vezani uz energetsku učinkovost u građevinskom sektoru. Vrijeme je da se reagira odmah!

Cilj projekta Net-UBIEP je povećanje energetske učinkovitosti zgrada na način da se proširi i ustali korištenje BIM-a tijekom životnog vijeka zgrade. Korištenje BIM-a omogućit će povećanje energetskih svojstava zgrada koristeći različite materijale i u procesu glavnog projekta i u procesu projekata (energetske) obnove.

Za više informacija o projektu posjetite web stranicu projekta: www.net-ubiep.eu .

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Community

©2019 BIMZeED Política de Privacidad Términos y condiciones