Segona reunió National Steering Group Espanya

El dia 30 de Març va tenir lloc la segona reunió del National Steering Group (NSG), com a part del projecte BIMzeED, via online a través de Microsoft Teams. Després de la benvinguda per part de Ferran Bermejo, expert en BIM i Director Tècnic de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), es va donar pas a la presentació del projecte i explicació de la feina feta fins ara, per posar als assistents en context.

A continuació es van presentar les unitats lectives que es van crear a través del consens entre tots els partners de BIMzeED, tenint en compte les habilitats que havien sorgit gràcies a l’anàlisi de les necessitats del sector amb la comparativa de les habilitats establertes pel projecte PROF/TRACK i BuildingSmart. Gràcies a l’enquesta que contestaran els assistents a la reunió, podrem saber l’interès i la inclinació d’aquests cap a les unitats lectives, per a poder modificar-les.

El resultat originarà els plans docents que seran enviats a les Universitats partners del Projecte per la realització del contingut. En un futur pròxim, es portarà a terme la seva posada a pràctica en totes aquelles entitats interessades en testejar-les.

“Realment agraïm la participació de totes les persones i entitats que han pogut col·laborar. Sabem que la situació és difícil i esperem que tothom estigui bé. Una vegada això passi, ens encantarà tornar a veure-us per a posar-nos al dia en el projecte i explicar els resultats de les enquestes.” expressava Jose Lucas, encarregat de la presentació i cap del projecte BIMzeED en ITeC.

Per a més informació, pots visitar el lloc web del projecte BIMzeED o posar-te en contacte amb l’ITeC a través del mail rdi@itec.cat

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Community

©2019 BIMZeED Política de Privacitat Terminis i Condicions