Svjetski NZEB forum, Dublin

Svjetski forum za NZEB održan je u Dublinu 14. studenog 2019. na kojem je BIMzeED predstavljen od strane Lis O’Brien iz Limerick Institute of Technology (LIT). LIT su bili dio panela za izradu i oblikovanje nacionalnih specifikacijih NZEB vještina za Irsku, te su nastavili razvijati programe za obrtnike, građevinske radnike i predstavnike lokalne uprave i vlasnike zgrada s nizom NZEB modula i tečajeva. Ovaj rad je obavljen s našim partnerima Waterford Wexford Educational training Board WWETB uz podršku SOLAS-a, državne agencija za daljnje obrazovanje, vještine i naukovanja u Irskoj.

Sjajan rad s tim organizacijama i BIMzeED nada se da će neke od ovih jedinica za učenje iskoristiti za prijenos diljem Europe kao prepoznatljivo priznatu akreditaciju.