Drugo nacionalno savjetovanje i sastanak BIMzeED Nacionalne upravljačke skupine, Hrvatska

U organizaciji Sveučilišta u Zagrebu Građevinski fakultet 31. ožujka 2020. godine održan je virtualni drugi sastanak Nacionalne upravljačke skupine (NSG) u sklopu projekta BIMzeED. S obzirom na trenutnu situaciju zdravstvene ugroze i sigurnosnih mjera na snazi, u dogovoru s projektnim partnerima sastanak je održan putem interneta. Sastanak je okupio 24 članova NSG-a.

Projekt BIMzeED planira razviti 12 nastavnih jedinica za učenje s glavnim ciljem korištenja BIM tehnologije za nadogradnju vještina za građenje zgrada gotovo nulte energije. U sklopu sastanka predstavljeni su dosadašnji rezultati radnog paketa 2 kroz koji je provedeno mapiranje i kvantifikacija postojećeg stanja kompetencija u području BIM-a i nZEB-a. Također su ukratko opisane jedinice učenja. U sklopu sastanka predstavljen je upitnik https://www.surveymonkey.com/r/BIMzeEDLU kako bi predstavnici NSG-a vrednovali i dali komentare na nastavne jedinice učenja dobivene od strane konzorcija.

NSG (osnovana u svakoj zemlji partneru projekta) djelovat će kao pridruženi partner projekta i na taj način značajno doprinijeti kvaliteti rezultata projekta i, u isto vrijeme, ojačati suradnju među dionicima.

Članovi NSG-a su pohvalili dosadašnji rad i rezultate projekta, te su pojedini članovi zainteresirani za edukaciju što je pohvala za rad cjelokupnog projekta.